• office@learning-ecosystem.org
  • (0723) 692 950

Inovații Learning Ecosystem

Learning Ecosystem nu oferă doar medii integrate de formare cum ar fi ecosistemele de învățare, dar are o activitate permanentă de cercetare, invenție, pototipizare, dezvoltare și inovare în domeniul învățării școlare și la adulți. Iată mai jos inovațiile realizate de echipa noastră și implementate cu succes în piața de formare pentru adulți.

Learning Ecosystem inovează și dezvoltă începând din 2012 ecosisteme de învățare. Creem medii de învățare adaptate nevoilor specifice și personale ale adulților care doresc să se dezvolte într-un anumit domeniu. Ideea mediului de învățare constă în scufundarea participantului într-un spațiu virtual și real (o realitate augumentată) care să stimuleze pe cât mai multe canale senzoriale învățarea experiențială. Ecosistemele noastre de învățare se desfășoară pe trei nivele distincte:

1 - învăță inteligent
2 - învață cu stil
3 - învață susținut.

Învață inteligent folosește toate descoperirile neuroștiinței pentru a potența învățarea memorarea și dobândirea comportamentelor dezirabile.
Învață cu stil folosește cele mai bune obiceiuri alimentație și stil de viață care potențează învățarea.
Învață susținut aduce în ecosistemul de învățare învățarea socială. Implicând atât sponsori cât și suporteri învățarea devine socială și crește motivația intrinsecă a participanților pentru performanță.

Democratizarea învățării este înscrisă în adeneul Learning Ecosystem fiind parte din valorile si misiuna asumată. Formarea profesionistă de calitate este un produs scump care necesită formatori profesioniști permanentă cercetare și inovație analiza de nevoie detaliată și personalizare a experientelor structurate de învățare. În plus folosirea formatorilor multipli feedbackului din surse multiple și suporterilor face ca formarea să devină și mai scumpă.

A face învățarea de calitate accesibilă ca preț și format precum și ca sistem de livrare este în sine o provocare pe care nu foarte multe companii o asumă. Learning Ecosystem propune o structuă de prețuri aceesibile și un sistem de livrare și acces la instrumentele de lucru foarte facil intuitiv și confortabil.

Ideea contribuției pentru generarea unui conținut nu este nouă și cu siguranță nu aparține Learning Ecosystem. Ceea ce am făcut noi a fost să preluăm această idee și să o adaptăm contextului formării firmelor de training. Mecanismul Learning Ecosystem de generare conținut nou și suport pentru co-autori asigură atât formarea la un nivel de calitate și actualitate remarcabil dar în același timp și un nivel de aplicabilitate practică nemaîntâlnit pe piața de formare din Romania.

Find-Solve-Grow este conceptul Learning Ecosystem pentru a răspunde așteptărilor fiecărui participant. Fie că vine pentru a explora fie că vine pentru a rezolva fie pentru ase dezvolta fiecare participant găsește în ecosistemele noastre de învățare parcursul căutat.


Noi cream mediul care te formeaza !