• office@learning-ecosystem.org
  • (0723) 692 950

Inovații Learning Ecosystem

Learning Ecosystem nu oferă doar medii integrate de formare, cum ar fi ecosistemele de învățare, ci are o activitate permanentă de cercetare, invenție, prototipizare, dezvoltare și inovare în domeniul învățării școlare și la adulți. Iată mai jos inovațiile realizate de echipa noastră și implementate cu succes în piața de formare pentru adulți.

Începând din 2012

Learning Ecosystem inovează și dezvoltă ecosisteme de învățare. Creăm medii de învățare adaptate nevoilor specifice și personale ale adulților care doresc să se dezvolte într-un anumit domeniu. Ideea mediului de învățare constă în scufundarea participantului într-un spațiu virtual și real (o realitate augumentată) care să stimuleze pe cât mai multe canale senzoriale învățarea experiențială. Ecosistemele noastre de învățare se desfășoară pe trei nivele distincte:

1 - învăță inteligent
2 - învață cu stil
3 - învață susținut

Învață inteligent folosește toate descoperirile neuroștiinței pentru a potența învățarea

memorarea și dobândirea comportamentelor dezirabile.
Învață cu stil pune accent pe cele mai bune obiceiuri

pe alimentație și pe un stil de viață care potențează învățarea.
Învață susținut aduce în ecosistemul de învățare învățarea socială. Implicând atât sponsori cât și suporteri învățarea devine socială și crește motivația intrinsecă a participanților pentru performanță.


Noi cream mediul care te formeaza !