Inovații Learning Ecosystem

Learning Ecosystem nu oferă doar medii integrate de formare, cum ar fi ecosistemele de învățare, ci are o activitate permanentă de cercetare, invenție, prototipizare, dezvoltare și inovare în domeniul învățării școlare și pentru adulți. Iată mai jos inovațiile realizate de echipa noastră și implementate cu succes în piața de formare pentru adulți.

Începând din 2013, Learning Ecosystem inovează și dezvoltă ecosisteme de învățare. Creăm medii de învățare adaptate nevoilor specifice și personale ale adulților care doresc să se dezvolte într-un anumit domeniu. Ideea mediului de învățare constă în scufundarea participantului într-un spațiu virtual și real (o realitate augmentată) care să stimuleze pe cât mai multe canale senzoriale învățarea experiențială. Ecosistemele noastre de învățare se desfășoară pe trei nivele distincte:

1 – învăță inteligent
2 – învață cu stil
3 – învață susținut

Învață inteligent folosește toate descoperirile neuroștiințelor pentru a potența învățarea, memorarea și dobândirea comportamentelor dezirabile.
Învață cu stil pune accent pe cele mai bune obiceiuri, pe alimentație și pe un stil de viață care potențează învățarea.
Învață susținut aduce în ecosistemul de învățare învățarea socială. Implicând atât sponsori cât și suporteri învățarea devine socială și crește motivația intrinsecă a participanților pentru performanță.

Democratizarea învățării este înscrisă în ADN-ul Learning Ecosystem, fiind parte dintre valorile și misiunea asumată. Formarea profesionistă de calitate este un produs scump, care necesită formatori profesioniști, permanentă cercetare și inovație, analiză de nevoi detaliată și personalizarea experiențelor structurate de învățare. În plus, formatorii multipli, oferirea feedbackului din surse multiple și a suporterilor face ca formarea să devină și mai scumpă.

A face învățarea de calitate accesibilă ca preț și format precum și ca sistem de livrare este în sine o provocare pe care nu foarte multe companii și-o asumă. Learning Ecosystem propune o structură de prețuri accesibile și un sistem foarte facil și confortabil de livrare și acces la instrumentele de lucru.

Ideea contribuției pentru generarea unui conținut nu este nouă și cu siguranță nu aparține Learning Ecosystem. Ceea ce am făcut noi a fost să preluăm această idee și să o adaptăm contextului formării firmelor de training. Mecanismul Learning Ecosystem de generarea a unui conținut nou și suport pentru co-autori asigură formarea la un nivel de calitate și actualitate remarcabilă și în același timp și un nivel de aplicabilitate practică nemaîntâlnit pe piața de formare din Romania.

Find-Solve-Grow este conceptul Learning Ecosystem pentru a răspunde așteptărilor fiecărui participant. Fie că vine pentru a explora fie că vine pentru a rezolva, fie pentru a se dezvolta, fiecare participant găsește în ecosistemele noastre de învățare parcursul căutat.

Ecosistemul de învățare este o rețea interconectată de oameni, resurse și tehnologie și acrtivități care susțin și amplifică formarea profesională sau personală. Participanții interacționează cu diferitele componente ale ecosistemului pentru a dobândi informații, cunoștințe, abilități, comportamente/atitudini și obiceiuri dezirabile.

Componentele cheie ale unui ecosistem de învățare sunt:

  1. Participanții: cei care participă la procesul de formare și dobândesc cunoștințe, abilități, comportamente, obiceiuri.
  2. Formatorii: educatorii, mentorii, profesorii sau instructorii care facilitează procesul de formare, oferă conținut, ghidare, critique, feedback și feed-forward.
  3. Resursele de învățare: materiale și instrumente folosite de participanți pentru a învăța.
  4. Tehnologie de învățare: Instrumente digitale și platforme care susțin procesul de învățare.
  5. Spațiile fizice și digitale de învățafre: săli de clasă, sălli de studiu, laboratoare de experimentare, librării sau spații de de stimulare a creativității, precum și spații de întâlnire virtuală sincron și asincron ca întâlniri, chat, whiteboards, online brainstorming spaces etc., librării digitale, forumuri.
  6. Evaluările și sistemul de competențe: sistem care definește performanța absolventului pe un domeniu/subdomeniu și un nivel de Măiestrie, precum și procesul de evaluare a atingerii nivelului de măiestrie.

Toate aceste componente lucrează împreună pentru a crea un spațiu (ecosistem), fizic și virtual, dinamic și adaptativ ce susține învățarea continuă. Prin combinarea creativității formatorilor cu posibilitățile tehnologice, ecosistemul de învățare oferă participanților posibilitatea de a se pregăti profesional și personal pentru o viață împlinită în secolul 21.